Ми є афілійованими партнерами платіжної системи
570
ВІДКРИТИХ В ЕСТОНІЇ
ФІРМ
681
ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ

RAAMATUPIDAMINE*

 

Ruber Zeppelin OÜ osutab raamatupidamis- ja maksuaruannete koostamise teenust juriidilistele isikutele (OÜ, AS), samuti füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE). Me arvestame oma klientide personaalsete vajadustega ning töötame nendega koostöös välja efektiivsed raamatupidamislahendused.

Osutame Eesti ettevõtetele täielikus spektris raamatupidamisteenuseid registreerimisest kuni auditini. Raamatupidamisteenus sisaldab algdokumentide töötlemist, maksu- ja finantsaruandlust, kliendi esindamist EMT-s, maksevõlgnevuste jälgimist, palgaarvestust ja palju muud.

 

Raamatupidamise põhiteenuste hinnakiri**

Raamatupidamistoimingute arv kuus - maksumus:

Kuni 15 - 40.00 €,

16-30 – 50.00 €,

31-50 – 65.00 €,   

51-75 - 80.00 €,

76-100 - 100.00 €, 

101-135 - 125.00 €,

136-170 - 150.00 €,

171-240 - 200.00 €,

241-320 - 250.00 €, 

321 ja rohkem - kokkuleppel. 

 

Raamatupidamistoimingud on: müügiarve, ostuarve, tšekk, pangatehing, kassa sissetuleku ja väljamineku order, kauba või põhivara mahakandmise või arvelevõtmise akt, leping, eksporti või importi kinnitav dokument.

Ülaltoodud hinnad tuginevad lepingule, mille alusel osutatakse pikaajalist raamatupidamisteenust, mis sisaldab järgmisi raamatupidamistoiminguid:

 • Raamatupidamise ja maksuarvestuse pidamine raamatupidamise seaduses ettenähtud korras.
 • Lähetus- ja avansiaruannete, samuti muude koonddokumentide koostamine.
 • Põhivara arvestus, selle amortisatsioon, inventeerimine ja mahakandmine.
 • Palgaarvestus (1 töötaja).
 • Käibemaksu, tulu- ja sotsiaalmaksu arvestamine.
 • Muude ettevõttesiseste aruannete saatmine ettevõtte juhtkonnale (bilansiaruanne, ostu-müügi arvestus, tasumisele kuuluvad maksud).
 • Kuuaruannete (käibemaksu, töötasu jms deklaratsioonid) koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile.
 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Äriregistrile (vähemalt 1-aastase teenuslepingu korral).
 • Konsultatsioonid seoses osutatavate teenustega (kuni 1 tund kuus). 

 

Täiendavate raamatupidamisteenuste hinnakiri:

 • Majandusaasta aruande koostamine - alates 40,00 €
 • Raamatupidamise reeglite koostamine - 30,00 €
 • Konsultatsioonid olenevalt küsimuse keerukusest - 20.00-25.00 €/tund
 • Raamatupidaja töötamine tellija asukohas - 15,00 €/tund
 • Taotlusvormi E101, E106 vormistamine - 20,00 €
 • Arhiveerimine - 20,00 €/aasta
 • Statistilise majandusaasta aruande (e-stat) koostamine - alates 10.00 €/aruanne
 • Statistilise kuuaruande (e-stat) koostamine - alates 5,00 €/aruanne
 • Vahearuanded (bilanss, kasumiaruanne jne) - 10,00 €/aruanne
 • Töölähetuse vormistamine (käskkiri, aruanne) - 10,00 €/aruanne
 • Palgaarvestus (alates 2. töötajast) - 5,00 €/töötaja
 • Pangaülekanded (rahvusvahelised) - 1,00 €/tk
 • Pangaülekanded (liidusisesed) - 0,30 €/tk
 • Arvete koostamine (olenevalt keerukusest) - 0,50-5,00 €/arve
 • Laoarvestus (olenevalt keerukusest) - 0,30-3,00 € artikkel/grupp
 • Tunnitasu maksumus – 15.00-20.00 €/tund olenevalt arvestuse keerukusest. 

 

* Teenust osutab meie partnerettevõte V&O Outsourcing & Consulting

** Lõplikud hinnad kooskõlastatakse kliendiga sõltuvalt vajalike teenuste mahust, individuaalsetest vajadustest, tellija soovidest ning fikseeritakse temaga sõlmitud lepingus.

 

Kui teil tekkis küsimusi, siis esitage neid julgesti meie kontaktide kaudu.

 

Hello, how may we help you? Just send us a message now to get assistance.