Me oleme maksesüsteemi siduspartneriteks
570
AVATUD
FIRMAT
EESTIS
681
PÜSIKLIENTI
ALUSTADA ONLINE VESTLUST

KAUBAMÄRGI REGISTREERIMINE

 

Euroopa Liidus saab kaubamärke registreerida kolmel erineval viisil:

  • esitades ühe taotluse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile; (European Union Intellectual Property office);
  • registreerides Madridi kaubamärkide registreerimissüsteemi alusel (vastavalt Madridi protokollile, viidates seejuures üksikutele riikidele või kogu Euroopa Liidule;
  • riiklike patendiametite kaudu igas üksikus ELi riigis.    

Pakume teile võimalust registreerida oma kaubamärk Euroopa Liidus kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumil, esitades selleks ühe avalduse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (European Union Intellectual Property office).

Kaubamärgi saab ELis registreerida iga füüsiline või juriidiline isik, kellel on alaline elukoht mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, alaline esindus ühes EL-i riikidest või kes on Pariisi konventsiooniga ühinenud riigi resident.

Antud mooduse eeliseks on registreerimise kiirus ja madalad kulud võrreldes kahe teise võimalusega kaubamärgi registreerimiseks. Euroopa kaubamärgi registreerimismenetlus kestab keskmiselt 5-6 kuud.

Lühidalt väljendades koosneb kaubamärgi registreerimismenetlus järgmistest etappidest:

  • taotluse esitamine
  • kaubamärgi ainulaadsuse kontrollimine (küsitlus) kõigi EL liikmesriikide seas
  • taotlus heakskiitmine
  • kaubamärgi avalikustamine
  • kaubamärk on registreeritud, kui 3 kuu jooksul pärast selle avalikustamist pole keegi oma pretensioone esitanud 

Registreeritud kaubamärk keelab teistel isikutel kasutada kaubamärki ilma teie loata ja annab teile õiguse kaevata kohtusse igaühe, kes kasutab kaubamärki ilma teie loata. Kaubamärk on teie omand, võite seda müüa või rentida.

 

Kaubamärgi registreerimise taotlemiseks ei vaja te spetsiaalset volikirja, me vajame teie käest järgmist teavet:

1. Taotleja (omaniku) nimi ja aadress. Kontaktandmed (telefon, e-post, veebisaidi aadress);

2. Kaubamärgi kujutis jpg formaadis või sõnamärgi nimetus;

3. Tegevusklass(id), milles kaubamärk on registreeritud;

4. Tuleb tasuda riigilõiv, mis on 850 eurot ühe tegevusklassi eest, lisaks 50 eurot teise klassi eest ja 150 eurot iga järgmise klassi eest alates kolmandast.

 

Meie ettevõte osutab Teile Teie kaubamärgi ainulaadsuse tasuta eelkontrollimise teenust registreeritud kaubamärkide registris, aitab teil täita teie Eesti ettevõtte kaubamärgi registreerimiseks vajalikke dokumente, samuti koostab ja esitab Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile vajaliku taotluse.

 

Hind: 500 eurot (Ametlik lõiv tasutakse eraldi. Lõivu suurus sõltub valitud tegevusklaside arvust).

Hello, how may we help you? Just send us a message now to get assistance.