Me oleme maksesüsteemi siduspartneriteks
570
AVATUD
FIRMAT
EESTIS
681
PÜSIKLIENTI
ALUSTADA ONLINE VESTLUST

EORI NUMBER EESTIS

Alates 1. juulist 2009. a on EORI number (registreerimis- ja identifitseerimisnumber) kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiidil, ekspordil ja muudel tolliprotseduuridel ning suhtlemisel EL-i liikmesriikide tolli- ja teiste ametiasutustega.

Majandussubjektide registreerimise ja identifitseerimise süsteem (Economic Operators Registration and Identification System) loodi tolli vajadusteks ning seda kasutatakse Euroopa Liidu tolliterritooriumil kaubavahetusel kolmandate riikidega.
Ühes liikmesriigis registreerides saavad ettevõtjad oma EORI numbri, mis kehtib kogu Euroopa Ühenduses.
Eestis annab EORI numbrid Maksu- ja Tolliamet ja edastab need EORI keskandmebaasi.

Kuna EORI numbri registreerimine keskandmebaasis võtab aega, tuleb ettevõtjatel taotleda EORI number enne tollialaste õigusaktidega reguleeritud tehingute tegemist.

 

EORI numbri struktuur Eestis on järgmine:

EE + äriregistri number

või EE + MRR number (mitteresidendi registreerimisnumber)

* Näiteks on ettevõtte registreerimisnumber 11223344, vastavalt on EORI number selline: ЕЕ11223344. 

Kui teile on väljastatud EORI number, saab seda unikaalset numbrit kasutada kogu ELis kõigis tollitehingutes ja tolliga seotud protseduuride tegemisel, kus on vajalik teie isiku tuvastamine.  
 

Tähtajad

1 tööpäev.

 

Hind120 eurot (sisaldab 20% käibemaksu).


 

Samuti võib teile huvi pakkuda VAT numbri saamine  teie Eesti ettevõttele.

Kui teil tekkis küsimusi, siis esitage neid julgesti meie kontaktide kaudu.

 

Hello, how may we help you? Just send us a message now to get assistance.