Me oleme maksesüsteemi siduspartneriteks
570
AVATUD
FIRMAT
EESTIS
681
PÜSIKLIENTI
ALUSTADA ONLINE VESTLUST

Eesti ettevõtte registreerimine volikirja alusel

NB! Antud teenust ei saa osutada Venemaa ega Valgevene kodanikele, kellel ei ole EL-i või teiste sanktsioneerimata riikide elamisluba või tööviisat. 

 

Antud paketi hind sisaldab:

 • eelkonsultatsioone töövõimaluste ja ettevõtte asutamise iseärasuste kohta Eestis;
 • asutamisdokumentide (põhikiri ja asutamisleping) väljatöötamine eesti keeles;
 • abistamine ettevõttele nime valimisel (ainulaadsuse kontrollimine);
 • põhitegevusala valimine asutatava ettevõtte jaoks;
 • tulevaselt juhatuse liikmelt (kuni kaks inimest) Äriregistrile esitatud avalduse notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde;
 • ettevõtte juriidilise aadressi rent  koos sissetuleva posti töötlemisega (kuni 10 kirja skaneerimine ühes kuus) üheks aastaks;
 • ettevõtte  üheks aastaks (Eesti seadusandluse kohustuslik nõue);
 • notariteenuste eest tasumine;
 • riigilõivu tasumine;
 • teatise esitamine Äriregistrile Eesti ettevõtte tegelike kasusaajate (benefitsiaaride) kohta;
 • asutamisdokumentide originaalide saatmine kullerfirmaga DIMEX koos saadetise jälgimiskoodiga. 

Tulemus:

Te saate asutatud ja edasiseks tööks valmis ettevõtte koos paberkandjal ja notariaalselt tõestatud asutamisdokumentide komplektiga:

 • köidetud asutamisotsus/asutamisleping ja põhikiri eesti keeles;
 • laiendatud väljavõte Äriregistrist inglise keeles.
 • juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuse leping üheks aastaks.

NB! võimalusega tellida täiendavaid ettevõtte dokumente, neid apostillida, tõlkida ja valida originaalide ärasaatmise variante saab siin.   

 

Ettevõtte Eestis volikirja alusel registreerimise plussid:

 • Võimalus mitte sõita Tallinna ja mitte kulutada selle peale täiendavalt aega ja raha;
 • Firma registreerimise kiirus.

 

Ettevõtte Eestis volikirja alusel registreerimise miinused:

 • Firma registreerimise üldaeg pikeneb aja võrra, mis on vajalik volikirja tõestamiseks teie elukohas ja selle saatmiseks Tallinna;
 • Eesti notarid ei aktsepteeri osades riikides notariaalselt tõestatud volikirja ettevõtte asutamiseks Eestis;
 • Lisakulud volikirja tõestamiseks ja selle saatmiseks Tallinna.

 

Tähtajad:

Teie käest notariaalselt tõestatud volikirja  ja asutamisdokumentide ettevalmistamiseks vajaliku teabe kättesaamise hetkest alates kuni ettevõtte täieliku asutamiseni kulub  – 3-7 tööpäeva.

 

Ettevõtte konto avamine:

Meie soovitus – teie Eesti ettevõtte konto avamine Wise maksesüsteemis

 

Ettevõtte registreerimise hind950 eurot 

 

Samuti võite alati isiklikult kohale tulla ja asutada Eestis ettevõtte ise kohal viibides!

 

Kui teil tekkis küsimusi, siis esitage neid julgesti meie kontaktide kaudu.  

Hello, how may we help you? Just send us a message now to get assistance.