Me oleme maksesüsteemi siduspartneriteks
570
AVATUD
FIRMAT
EESTIS
681
PÜSIKLIENTI
ALUSTADA ONLINE VESTLUST

ASUTADA EESTIS FIRMA INTERNETI TEEL

NB! Antud teenust ei saa osutada Venemaa ega Valgevene kodanikele, kellel ei ole EL-i või teiste sanktsioneerimata riikide elamisluba või tööviisat.

 

Mis asi on Eesti e-residendi kaart ja kuidas seda saada

 

 

Antud paketi hind sisaldab:

 • eelkonsultatsioone töövõimaluste ja ettevõtte Interneti teel asutamise iseärasuste kohta Eestis;
 • nõustamist Eesti e-residendi kaardi vormistamiseks Interneti teel;
 • Eesti Äriregistri veebilehel oleva registreerimisvormi korrektset täitmist ja petitsiooni ettevalmistamist eesti keeles;
 • riigilõivu tasumist ja asutatava ettevõtte registreerimisvormi saatmist Äriregistrile Interneti teel;
 • ettevõtte juriidilise aadressi renti  koos sissetuleva posti töötlemisega (kuni 10 kirja skaneerimine ühes kuus) üheks aastaks;
 • ettevõtte t üheks aastaks (Eesti äriseadustiku kohustuslik nõue).

 

Tulemus:

Saate asutatud ja töövalmis Eesti ettevõtte koos asutamisdokumentide komplektiga elektroonilisel kujul (pdf):

 • põhikiri eesti keeles
 • laiendatud väljavõte Äriregistrist inglise keeles
 • juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuse leping üheks aastaks.

NB! võimalusega tellida täiendavaid ettevõtte dokumente, neid apostillida, tõlkida ja valida originaalide ärasaatmise variante saab siin.   

 

Eestis Interneti teel ettevõtte asutamise variandi plussid:

 • Kõige säästlikum registreerimisviis (e-residendikaardi olemasolu korral), kuna pole vaja teha notariaalselt tõestatud volikirja ega sõita Tallinna

 

Eestis Interneti teel ettevõtte asutamise variandi miinused:

 • Suhteliselt pikk registreerimisprotsess, sest vaatamata ettevõtte kiirele registreerimisele Interneti teel (tavaliselt 1 tööpäeva jooksul) võtab e-residendi kaardi esialgne kättesaamine aega ligikaudu 4-5 nädalat.
 • Antud registreerimisviisi ei ole võimalik kasutada juhul, kui asutaja ei ole Eesti juriidiline isik (näiteks Venemaa, Valgevene, Ukraina või offshore-firma).
 • Antud registreerimisviisi ei saa kasutada, kui ettevõttel on mitu osanikku ja kõik ei saa/ei taha e-residendi kaarti.

Tähtajad:

Eesti e-residendi kaardi saamine võtab tavaliselt aega 45 nädalat. Firma registreerimiseks juba saadud kaardi abil kulub 1 tööpäev.

 

Ettevõtte konto avamine:

Meie soovitus – teie Eesti ettevõtte konto avamine Wise maksesüsteemis

 

Ettevõtte registreerimise hind: 550 eurot (e-residendi kaardi riigilõivu tasub klient selle tellimisel iseseisvalt enne ettevõtte asutamist)


 

 

Samuti võite alati isiklikult kohale tulla ja asutada ettevõtte Eestis  teie juuresolekul!

Kui teil tekkis küsimusi, siis esitage neid julgesti meie kontaktide kaudu.

Hello, how may we help you? Just send us a message now to get assistance.